De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie

Frits Beijen en de naam Beijen Roghair

In het begin van de twintigste eeuw ontstond de dubbele naam Beijen Roghair. Dat had een bijzondere achtergrond.

Frits uit Barneveld

Antonie Frederik Beijen (11.11), wiens roepnaam Frits was, werd in 1845 geboren als jongste zoon van de Barneveldse arts Johan Franco Beijen IV (10.2), over wie meer wordt gezegd op de pagina Johan Franco IV, arts in Barneveld. Eerst koos hij net als zijn drie volwassen geworden broers en de twee volwassen geworden broers van zijn vader voor een militaire carrière: hij trad vrijwillig in dienst bij de infanterie. Later ging hij in de handel, maar hij had daarbij weinig succes.
In 1872 trouwde Frits in Barneveld met de uit Amersfoort afkomstige Elisabeth Ras. Het huwelijk was door de familie gearrangeerd en er was meer op stand gelet dan op liefde. Het bleek al spoedig een mislukking. In 1876 werd een scheiding van tafel en bed uitgesproken, maar Elisabeth verzette zich tegen een echte scheiding.

Anna Maria Roghair

Rond 1877 ging Frits samenwonen met Anna Maria Roghair, eerst in Hilversum en later in Amsterdam. Zij was zes jaar jonger dan Frits en kwam ook uit Barneveld, maar vanwege het standsverschil (haar vader was arbeider) had een huwelijk er destijds niet in gezeten.
In 1877 kreeg Anna Maria een dochtertje, dat na acht maanden overleed, en in 1881 een zoontje Frederik Gijsbertus (Frits junior).
In februari 1882 vroeg Elisabeth Ras alsnog echtscheiding aan. De echtscheiding werd in oktober ingeschreven. Vier weken daarna trouwde Frits met Anna Maria Roghair. Omdat hij bij de geboorte van Frits junior nog met een ander getrouwd was geweest, kon hij het kind volgens de toen geldende regels niet zijn naam geven. Frits junior bleef dus Roghair heten. Uit de relatie met Anna Maria werden geen andere kinderen geboren.

Buitenlandse reizen en een faillissement

De Boerenoorlog
In het blad De Standaard van 13 oktober 1899 verscheen een ingezonden stuk van Frits Beijen waarin hij zijn visie gaf op de krijgskansen in de Tweede Boerenoorlog die toen juist was uitgebroken. Op grond van zijn ervaring in Zuid-Afrika ging hij ervan uit dat de Boeren zouden winnen. Aanvankelijk leek hij gelijk te krijgen, want in de eerste maanden van de oorlog boekten de Boeren grote overwinningen. Nadat er versterkingen uit Engeland waren aangevoerd keerden de kansen en in 1902 werd er een vredesverdrag gesloten waarbij Transvaal en de Oranje Vrijstaat onder Brits gezag gingen vallen.
Klik hier om het ingezonden stuk te lezen.
In het stuk werd de schrijver aangeduid als A.F. Beynen. De volgende dag werd dat gecorrigeerd: de schrijver was A.F. Beijen.
Omstreeks 1897 ging Frits naar Zuid-Afrika, waar hij onder andere als opzichter werkte. Het is niet bekend of zijn vrouw en hun zoon ook mee gingen.
Nadat Frits weer in Nederland teruggekomen was werkte hij in Amsterdam als bouwondernemer, maar in 1903 werd hij op verzoek van een houtleverancier failliet verklaard. Omstreeks dezelfde tijd werd Frits door zijn vrouw verlaten. Anna Maria ging met hun zoon elders in Amsterdam wonen. Deze keer werd er geen officiële echtscheiding uitgesproken.
Na het faillissement vertrok Frits naar Amerika. Het is niet bekend wat zijn bezigheden daar waren.
In 1910 kwam hij terug naar Nederland. Hij ging in Utrecht wonen, waar hij in 1918 overleed.
Zijn weduwe Anna Maria Roghair overleed in 1930 in Amsterdam.

Naamswijziging

Frits junior, die nog steeds Frederik Gijsbertus Roghair heette, was met zijn moeder in Amsterdam blijven wonen. Hij trouwde in 1913 met Hendrika Petronella Maria van Beurden. Zij kregen drie kinderen.
Op 4 maart 1919 richtte Frits een verzoek tot de Koningin om zijn naam en die van zijn kinderen te mogen veranderen in Beijen Roghair. Hij schreef dat hij door zijn moeder en haar echtgenoot altijd liefderijk was verzorgd en dat hij als herinnering daaraan de naam Beijen in de familie wilde laten voortleven.
De ambtenaren die over de zaak moesten adviseren dachten er verschillend over, maar het eindadvies was positief. Bij koninklijk besluit van 13 februari 1922 werd toestemming gegeven voor de gevraagde verandering van de naam Roghair in Beijen Roghair. Vanwege die naamsverandering is Frits ook vermeld op het schema van de leden van de tak Johan Franco, bij 12.9.

Het einde van het takje

Frits Beijen Roghair overleed in 1942. Hoewel het zijn bedoeling was om de naam Beijen in zijn familie te laten voorleven, is de gecombineerde naam Beijen Roghair bijna een eeuw later toch verdwenen. Geen van zijn drie kinderen had nakomelingen met deze naam. De laatste naamdraagster, zijn dochter Anna Maria (Ans) Scholten-Beijen Roghair (13.18), overleed in 2017 op 98-jarige leeftijd in Sant Antoni de Calonge in Spanje.

In de nalatenschap van Ans Scholten-Beijen Roghair bevond zich een zilveren lakstempel met het familiewapen Beijen/Beyen. Meer daarover staat op de pagina Familiewapens.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen